swiezesoki.pl - Polityka prywatnosci - swiezesoki.pl

Polityka prywatności strony www.swiezesoki.pl

 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

 

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.

 

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie na stronie www.swiezesoki.pl

 

 

 

I. Kto jest administratorem danych osobowych strony www.swiezesoki.pl?

 

Administratorem danych osobowych strony www.swiezesoki.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

 

"Victoria Cymes" Spółka z o.o. z siedzibą w Wałczu (adres siedziby i adres do korespondencji)

 

ul. Kołobrzeska 43, 78-600 Wałcz; KRS: 0000179088, NIP: 7651590153, REGON: 331420740; adres poczty elektronicznej: [email protected]

 

 

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

 

Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył na stronie www.swiezesoki.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

 

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 

A. Certyfikat Rapid SSL. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a stroną www.swiezesoki.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

 

B. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy firmy "Victoria Cymes" Spółka zo.o., którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

 

C. System IT strony www.swiezesoki.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

 

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 

 

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

 

Subskrypcja newslettera

 

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora.

 

 

 

IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę www.swiezesoki.pl.

 

 

A. www.swiezesoki.pl (serwer)

 

System informatyczny, z którego korzysta firma "Victoria Cymes" Spółka z o.o  automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się ze stroną www.swiezesoki.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na stronę www.swiezesoki.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji strony www.swiezesoki.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

B. Strona www.swiezesoki.pl (cookies)

 

Strona internetowa www.swiezesoki.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia  rozpoznania Ciebie i dostosowania strony www.swiezesoki.pl do Twoich potrzeb.

 

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących na sklep internetowy www.syropybarmanskie.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

 

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie www.swiezesoki.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

 

 

C. Google Analytics (cookies)

 

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez firmę "Victoria Cymes" Spółka z o.o źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

 

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

 

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony www.swiezesoki.pl.

 

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie www.swiezesoki.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

 

D. Google AdWords (cookies)

 

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez firmę "Victoria Cymes" Spółka z o.o oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

 

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

 

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

 

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

 

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony www.swiezesoki.pl.

 

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie www.swiezesoki.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

 

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów firmy "Victoria Cymes" Spółka z o.o.

 

Firma "Victoria Cymes" Spółka z o.o  bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane linki do innych stron internetowych. Firma "Victoria Cymes" Spółka z o.o  nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

 

 

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

 

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, firma "Victoria Cymes" Spóła z o.o dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

 

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa

 

Firma "Victoria Cymes" Spółka z o.o  zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony www.swiezesoki.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

O takiej zmianie Firma "Victoria Cymes" Spółka z o.o  powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

 

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: www.swiezesoki.pl/polityka-prywatnosci

 

 

VIII. Kontakt

 

Firma "Victoria Cymes" Spółka z o.o  kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 67 258 00 99 lub e-mail [email protected]

 

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 67 258 00 99  lub e-mail [email protected]

 

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

 

"Victoria Cymes" Spółka z o.o. z siedzibą w Wałczu (adres siedziby i adres do korespondencji)

 

ul. Kołobrzeska 43, 78-600 Wałcz;POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ 
 


O NAS

FIRMA

NAGRODY

PRODUKTY

ŚWIEŻE SOKI

ŚWIEŻY SOK - SOK DNIA

SMAKI VICTORII

SURÓWKI

SAŁATKI

CATERING

KONTAKT

KONTAKT

"Victoria Cymes" Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 43
78-600 Wałcz

tel.: +48 691 970 042

 

tel.: +48 691 913 460

[email protected]

MENU

Copyright ⓒ "Victoria Cymes" 2017

PLIKI DO POBRANIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bądź na bieżąco !
Konkursy - Nowe produkty -  Wydarzenia

--------------------------------

Znajdź nas na: 
  
 


znajdź nas na :

 
  • 
  • 

znajdź nas na :

znajdź nas na :